Uitnodiging Algemene Ledenvergadering voor dinsdag 19 december aanvang 20.30 uur

In overeenstemming met het gestelde in artikel 16 van de statuten nodigen wij alle leden van 16 jaar en ouder en/of ouders/verzorgers van leden jonger dan 16 jaar uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van het seizoen 2017/2018 van de vv DOB.
De vergadering vindt plaats op dinsdag 19 december 2017 om 20.30 uur en wordt gehouden in het Trefpunt Vreelandseweg 22 te Nigtevecht.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ledenvergadering 28 november 2016
5. Algemeen jaarverslag 2016/2017 (mondeling)
6. Verslag Kascommissie
7. Financieel jaarverslag 2016/2017
8. Begroting 2017/2018
9. Verkiezing bestuursleden *
10. de toekomst van vv DOB/invulling taken & rollen
Toelichting Dick
11. Verkiezing leden kascommissie seizoen 2017/2018
12. Rondvraag
13. Sluiting

* Toelichting agendapunt 9
Binnen het huidig bestuur zijn er 3 vacatures wegens het terugtreden en niet herkiesbaar zijn van
Henk van Vliet (voorzitter) en Pirmin Rijnbeek ( algemeen bestuurslid wegens) en een nog openstaande vacature.
Bij het bestuur hebben zich de volgende kandidaten gemeld voor toetreding in het bestuur :
Dick Verweij (voorzitter), Rick Holtmanns (secretaris) en als algemene bestuursleden: Berry Vink, Carl Prent, Pierre Spronk, Bart Selders, Peter Duijnmaijer, Erik Krischan en Ruud van Roemburg.
Het zittende bestuur is ontzettend content met de aanmelding van alle kandidaten en beveelt haar leden aan om deze kandidaten te kiezen voor het nieuw te vormen bestuur.
Vervalkalender bestuursleden: voorzitter ( 1-7-2018) secretaris ( 1-7-2017), penningmeester (1-7-2019) en algemeen bestuurslid (1-7-2018).
De stukken zijn een half uur voor aanvang van de vergadering beschikbaar.
De club is er voor en door de leden, dus wilt u meepraten en besluiten kom dan naar de algemene ledenvergadering.
Namens het bestuur
Henk van Vliet voorzitter
afzeggingen kunt u doorgeven op 06-22235115 of per email: h.vliet51@upcmail.nl

Geplaatst in Bestuur, Jeugd, JO11-1, JO13-1, JO15-1, JO15-2, JO9-1, Senioren, Senioren, Teams

De velden zijn alleen toegankelijk tijdens de trainingen en wedstrijden

Buiten de trainingen en de wedstrijden is het verboden om de velden te betreden, overtreding van dit verbod zal leiden tot sancties. Wij hopen op jullie medewerking.

Een sportieve groet,

Het bestuur

Geplaatst in Bestuur

Programma


Voor het programma en uitslagen kijk op de site van: VSV competitie

Agenda

There are no upcoming events.