Inschrijven

Inschrijfformulier voor v.v. D.O.B
Tarievenoverzicht v.v. D.O.B.

Voor inschrijven bij vvDOB dient het inschrijfformulier volledig te worden ingevuld, inclusief de machtiging voor de automatische incasso, en te worden ingeleverd bij de voetbalvereniging of bij de secretaris (zie formulier), met het inschrijfgeld van 10 euro. Dan zullen wij de inschrijving met de KNVB verder afhandelen.

Voor het overschrijven NAAR een andere vereniging dient het overschrijvingsformulier te worden ingevuld door de speler en door de leden- en relatiebeheerder van vvDOB. Als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan krijgt de speler zijn spelerpas en ledenmutatiekaart mee voor bij de nieuwe vereniging.

Voor het overschrijven VAN een andere vereniging naar DOB, dient het overschrijvingsformulier te zijn ingevuld door de vertrekkende vereniging en door de speler zelf. Bij het inleveren van dit ingevulde overschrijvingsformulier, dient eveneens de Spelerspas en Ledenmutatiekaart bijgesloten te zijn + het inschrijfformulier van vvDOB (met ingevulde automatisch incasso en 10 euro inschrijfgeld). Alleen dan kan DOB de overschrijving definitief maken bij de KNVB.

LET OP de datum vanuit de KNVB voor overschrijving VAN of NAAR onze vereniging is uiterlijk 15 juni! Overschrijvingen dienen vóór 8 juni bij vvDOB binnen te zijn, om deze deadline te halen!

Correspondentieadres

Vecht en Gein 7

1393 PX Nigtevecht