• Algemene ledenvergadering 16 november 2023

  We willen je hierbij graag uitnodigen voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 16 november 20.00 a.s. 

  De agenda betreft

  • Notulen van de vorige ALV
  • Algemeen jaarverslag 2022-2023
  • Financieel jaarverslag 2022-2023
  • Oordeel en aanstelling kascommissie
  • Begroting seizoen 2023-2024
  • Bestuursvoordracht volgens rooster:              
   Robert Cremer             aftredend
   Demian Krouwel          nieuw bestuurslid
   Carl Prent                     herkiesbaar
   Erik Krischan                herkiesbaar
   DaniĆ«llo Boszhard        herkiesbaar
   Dick Verweij                 herkiesbaar
  • Blik naar de toekomst
  • Wat verder ter tafel komt