• ALV - 11 November 2021 (incl AGENDA)

  We willen je graag uitnodigen voor een digitale algemene ledenvergadering (ALV) a.s. donderdagavond 11 november om 20.00. Tijdens de ALV staan het jaarverslag, de financiën, kascontrole, en de begroting op de agenda. En we blikken vooruit op komend jaar.

  • De ALV is fysiek bij te wonen.
  • Op verzoek kunnen leden ook de ALV digitaal volgen (bijvoorbeeld met een livestream via audio of video).

  Je kunt jezelf aan te melden door een email te sturen naar secretariaat@vvdob.nl

  Je ontvangt dan een link naar de stukken voorafgaand aan de vergadering.

   

  Aanvang 20.00 uur

   

  • Opening en welkom
  • Notulen vorige ALV
  • Algemeen jaarverslag 2020 – 2021
  • Harmonisatie/ privatisering
  • Financieel jaarverslag
  • Vraag en antwoord
  • Advies kascommissie
  • Begroting seizoen 2020-2021
  • Vraag en antwoord
  • Goedkeuring van de leden
  • Kascommissie
  • Bestuurswissel
  • Rondvraag
  • Sluiting