• De boel gaat op de schop!

  Van 1 mei tot aan begin september worden beide velden van v.v. DOB gerenoveerd. Er komt een nieuwe grasmat met nieuwe doelen, de drainage en sproei installatie worden vernieuwd en alles wordt nagelopen. We krijgen daarmee weer een topveld dat jaren mee kan. De firma Agterberg gaat de renovatie uitvoeren.

  Trainingen en wedstrijden worden verplaatst
  De velden zullen tijdens de gehele renovatie voor niemand toegankelijk zijn. Dat is belangrijk want het gras moet eerst voldoende groeien om een stevige basis te vormen. 

  Voor de trainingen en wedstrijden zullen we daarom tijdelijk moeten uitwijken naar plekken in de omgeving. Sommige wedstrijden zijn al omgeboekt. Meer informatie hierover volgt later nog. 

  Nieuwe taakverdeling
  De renovatie is het directe gevolg van de 'harmonisatie' en 'privatisering' van het onderhoud van sportvelden van de gemeente Stichtse Vecht. Harmonisatie betekent dat alle sportverenigingen op dezelfde manier worden behandeld en gefinancierd. Privatisering betekent dat wij als vereniging het onderhoud zelf gaan uitvoeren/inkopen. Er is een lange strijd met de gemeente aan vooraf gegaan, waarbij we constateerden dat het onderhoud met de jaren steeds slechter werd. Het gevoel dat we dat beter zelf kunnen organiseren, nam de overhand. Maar dat kan alleen wanneer er voldoende middelen tegenover staan, ook op de langere termijn. De gemeente heeft naar ons geluisterd en dit nu goed geregeld.