• Lid worden?

 • Wil jij gaan voetballen? Dan natuurlijk bij DOB!

  Ben jij 4 jaar of ouder dan kom je natuurlijk bij v.v. DOB voetballen!
  Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om het jou naar je zin te maken.

  Wat doen wij om het jou naar je zin te maken?

  Wij zijn een kleine dorpsvereniging die vooral de jeugd op een zo goed mogelijk niveau wil laten voetballen. Het is leuk om bij DOB te voetballen. Alles draait om het team waarin je speelt. Voor zowel jongens als meisjes is er plek; we spelen in gemengde teams. Je traint 1 of twee keer per week onderleiding van een trainer. Uiteraard speel je op zaterdag wedstrijden tegen andere clubs in de buurt. De coach zorgt voor de ontwikkeling van het team, en pept iedereen op om te winnen.Heb je zin om (weer) te gaan voetballen, maar ben je al 18 jaar en/of ouder? Dan kun je terecht bij de senioren. Op dit moment is er 1 senioren bondsteam, het 2e van v.v. DOB. Ook dit elftal is een hecht team, dat veel sportiviteit combineert met veel gezelligheid. Daarnaast is er een groep 35+ die 1 keer per week lekker met elkaar voetbalt voor de lol, en af en toe een vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen een naburige club.

  Naast het voetbal organiseren wij ook allerlei leuke activiteiten. Soms alleen met je team, soms samen met de andere  jeugdteams, maar ook voor ouderen zijn er activiteiten te doen. Elke maand is er bijvoorbeeld een klaverjasactiviteit, meestal op vrijdagavond. Een keer per jaar organiseren we een klaverjasmarathon met leuke prijzen. Vind je klaverjassen leuk, en wil je een keer komen meedoen, wees dan altijd welkom.

  Mede door vrijwilligers zijn wij een hechte vereniging

  De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. Daarom moet in principe een ieder, ook jij, bijdragen aan de ondersteuning van v.v. DOB. Denk aan het vervullen van de functie van leider, trainer of scheidsrechter. Of door bijvoorbeeld bardiensten te doen en op zaterdag teams te ontvangen. Het draaien van 1 of enkele bardiensten in tijdsblokken is noodzakelijk om iedereen koffie, thee, limonade of snoep te kunnen bieden. Dat is één van de weinige verplichtingen binnen onze vereniging.Ben je jonger dan 16? Dan vragen we je ouders om mee te doen als vrijwilliger. Er is, naast bovenstaande taken, altijd wel iets anders te vinden dat past, zoals het verrichten van onderhoudswerkzaamheden of het meehelpen organiseren van activiteiten. Als hun kracht ligt op het organisatorische gebied, dan ambiëren zij vast een commissie- of bestuursfunctie: ook dat is mogelijk.

  Betaalbaar

  Wij vinden dat voetbal toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daarom proberen wij de contributies zo laag mogelijk te houden en heffen wij geen inschrijfgeld. Iets dat wij kunnen volhouden als een ieder zijn steentje bijdraagt door ook als vrijwilliger voor v.v. DOB aan de slag te gaan.Er zijn 2 competities: de KNVB competitie voor iedereen ouder dan 8 jaar, en de VSV competitie voor iedereen jonger dan 8 jaar. Afhankelijk van je leeftijd, zul je in een van de teams worden ingedeeld. Speel je KNVB competitie dan moet je ook bondslid zijn van de KNVB. Wij zorgen daarvoor en dragen de KNVB contributie af die daarvoor nodig is.Speciaal voor de 4-8 jarige die nog geen wedstrijden spelen, zijn er op donderdag leuke trainingen met spel-elementen. Hieruit worden dan bij het begin van het seizoen soms weer nieuwe teams gevormd die gaan meedoen met de VSV competitie.Uiteraard kan iedereen een paar keer meetrainen om te zien of je voetbal bij v.v. DOB leuk vindt. Als dat zo is, moet je je inschrijven als lid van de vereniging. Zie hier de kosten van het lidmaatschap : Contributie overzicht 2019.

  Inschrijvingsprocedure

  Inschrijven kan door een Inschrijfformulier vvDOB in te leveren bij de ledenadministratie. Het inschrijvingsformulier is te downloaden via deze site. Het formulier geef je aan de trainer, coach, iemand van het bestuur of op Klompweg 12, Nigtevecht. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier ontvang je (per e-mail) een ontvangstbevestiging met daarbij informatie over trainingstijden, coach, en het eventuele team waar je terecht kunt.Word je lid na 1 januari maar voor 1 maart, dan betaal je voor dat seizoen de helft van de contributie. Word je na 1 maart lid en speel je dat seizoen in wedstrijdverband in een team, dan betaal je 25% van het contributiebedrag. Wil je alleen maar trainen en geen wedstrijden voetballen, dan is dat ook mogelijk. Je betaalt dan de helft van het genoemde contributiebedrag.

  Wat moet je verder nog regelen?

   

  Een digitale pasfoto voor de eerste keer, als je nog geen spelerspas hebt, het meest makkelijk is om dit via de voetbal.nl app te regelen
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als jij je volgens de wet moet kunnen identificeren(vanaf 14 jaar)

  Heb je minimaal één van de laatste 3 seizoenen bij een andere vereniging gespeeld, dan geldt feitelijk dezelfde procedure. Wij melden je dan aan via ‘Sportlink’ waarna de oude vereniging elektronisch een bericht krijgt om de overschrijving te accorderen. Daar kan men zien of er bijvoorbeeld nog achterstallige boetes of contributiebedragen open staan. Als dit afgewikkeld en verwerkt is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op voor het maken van een afspraak om nadere informatie over onze vereniging te geven en om de overige bescheiden in ontvangst te nemen.

  Inning van de contributie

  Het innen van de contributie gebeurt bij v.v. DOB voor nieuwe leden automatisch incasso. Dat doen we standaard 2 keer per jaar, in augustus en januari. Daarom dien je (of je ouders) ook de machtiging voor de automatische incasso in te vullen.Word je lid met ingang van het nieuwe seizoen, dan zal de contributie rond augustus worden afgeschreven. Start je tijdens het seizoen, dan wordt de contributie aan het begin van de maand volgend op de dag waarop je lid bent geworden afgeschreven van de opgegeven rekening.Nadat het inschrijfformulier door de contactpersoon is verwerkt kun je alvast gaan trainen. Wedstrijden spelen kan pas nadat de contributie is bijgeschreven op de rekening van v.v. DOB en administratief is verwerkt. Heb je principieel bezwaar tegen automatische incasso, dan kun je, met redenen omkleed, een verzoek voor ontheffing van de automatische incassobetaling indienen. Het verzoek voor de ontheffing dient per mail te worden gestuurd aan de secretaris van v.v. DOB.Het bestuur van v.v. DOB neemt per geval een besluit en neemt het verzoek pas in behandeling als het verzoek schriftelijk is ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet in behandeling genomen.

  Duur van het lidmaatschap

  Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Je bent steeds tot het eind van het seizoen lid. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd, steeds voor een heel seizoen. De contributie is voor het gehele seizoen verschuldigd.Restitutie van contributie wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. In geval van langdurige blessures of indien je om andere redenen voor langere tijd niet kunt spelen, kun je dit per mail melden bij de ledenadministratie. Alleen restitutieverzoeken die met opgaaf van redenen per e-mail aan de ledenadministratie zijn gestuurd, worden in behandeling genomen door het bestuur van de club.

  Opzegging, overschrijving en wijziging lidmaatschap

  Opzegging van lidmaatschap of wijzigingen in het lidmaatschap kun je per e-mail door geven aan de ledenadministratie. De opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient te geschieden vóór 31 mei. Als de opzegging van het lidmaatschap na 31 mei wordt ingestuurd, dan blijft de verplichting bestaan de contributie voor het volgende seizoen te betalen, omdat v.v. DOB dan ook verplichtingen is aangegaan voor jou.Indien je naar een andere vereniging overgeschreven wilt worden, dan dien je bij de nieuwe vereniging aan te melden die dan vervolgens de procedure in gang zet.De ledenadministratie is te bereiken op het email adres ledenadministratie@vvdob.nl Inschrijfformulier vvDOB 2018