• Voortgang harmonisatiebeleid gemeente Stichtse Vecht

  Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  Het sprookje van de privatisering van onderhoud als onderdeel van het harmonisatiebeleid van de Gemeente is doorgeprikt; bezuinigingen en kwaliteitsverlies hebben hun tol. Een patstelling die te lang duurt.

  We hebben met de 9 voetbalverenigingen in Stichtse Vecht na jaren tevergeefs aandringen, o.a. met de hulp van jullie via de online petitie, nu wel de aandacht van de politieke partijen.

  Er wordt op dit moment door een door de gemeente aangestelde adviseur gewerkt aan een plan, met een lang termijnperspectief, en duidelijke consequenties en voorwaarden, ook voor de gemeente. Het doel is een win-win situatie. We zien in dit plan, op 3 maart aan ons voorgelegd, een kans om tot een gedragen oplossing te komen. Dat plan moet wel omarmd worden door de nieuwe raad en inzet zijn bij de nieuwe coalitieonderhandelingen.

  Het is daarom van belang om jouw stem bewust uit te brengen op een partij met ambities op gebied van sport en behoud van voetbal. Ga dus stemmen op 16 maart! Zorg ervoor dat jij kan blijven sporten – voetballen en dat jouw sportclub blijft bestaan!

  Weet jij nog niet op wie je gaat stemmen?

  We hebben als hulp een stemwijzer gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s. Daarin valt snel te zien wat de ambities van de verschillende partijen zijn.